Founder Members

President
Aatma Ram Kharel

Vice President
Trilokya Chitrakar

Secretary
Gyanendra Khatiwada

Secretary
Ramesh Prasad Sharma

Joint Secretary
Radha Krishna Shrestha

Treasurer
Narayan Giri

Treasurer
Bhaktaram Suwal

Joint Secretary
Shekhar Shrestha

Executive Member
Shivaraj Shrestha

Executive Member
Purnaman Shrestha

Executive Member
Gopi Krishna Shrestha